Script xoá tự động thùng rác Google Drive

Thùng rác (Trash) trong Google Drive lưu những file bị xoá. Dung lượng (15 GB miễn phí) cũng tính luôn thùng rác này. Thùng rác thường xuyên đầy mà bạn cần xoá liên tục để tận dụng dung lượng. Bạn có thể chọn file hoặc chọn tất cả file trong thùng rác để xoá vĩnh viễn.

Google Script xoá Google Drive
Xoá vĩnh viễn file trong thùng rác.

Lưu ý đã xoá vĩnh viễn thì bạn không khôi phục được lại nữa.

Trong một số trường hợp bạn cần cài đặt xoá tự động theo thời gian thì có thể làm theo Google Script dưới đây.

Vào https://script.google.com/home và tạo Dự án mới đặt tên tuỳ ý.

Google Script xoá Google Drive
Tạo dự án mới.

Google Script xoá Google Drive
Đặt tên tuỳ ý cho dự án.

Chép script sau dán vào.

function createTimeDrivenTriggers() {
ScriptApp.newTrigger('emptyThrash')
.timeBased()
.everyHours(1)
.create();
}

function emptyThrash()
{
Logger.log("emptyTrash");
Drive.Files.emptyTrash();
}

Số 1 màu đỏ là cài đặt 1 tiếng xoá 1 lần - bạn có thể đặt tuỳ ý.

Google Script xoá Google Drive
Dán script và bấm Lưu.

Cấp quyền xoá file trong Google Drive.

Google Script xoá Google Drive
Vào menu Dịch vụ Google nâng cao...

Google Script xoá Google Drive
Nếu chưa chấp nhận điều khoản Cloud Platform thì vào link và check chấp nhận. Sau đó thử lại.

Google Script xoá Google Drive
Tìm Drive API và bật lên.

Google Script xoá Google Drive
Chọn hàm emptyThrash rồi chạy thử.

Google Script xoá Google Drive
Lần đầu tiên chạy thì cần cấp quyền.

Google Script xoá Google Drive

Google Script xoá Google Drive

Google Script xoá Google Drive
Cấp quyền.

Như vậy là bạn đã chạy hàm xoá. Bạn có thể kiểm tra lại Thùng rác xem đã trống chưa.

Google Script xoá Google Drive
Thông báo xoá thành công.

Google Script xoá Google Drive
Kích hoạt dự án để chạy theo định thời.

Bạn có thể xem quá trình chạy trong mục quản lý dự án: https://script.google.com/

Chúc bạn thành công, iClick.

xoá tự động thùng rác google script phần mềm chốt đơn livestream trên điện thoại google drive

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 20/08/20 14:21 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 4,546

Hãy là người đầu tiên viết bình luận