Tách nhiều SĐT ra nhiều dòng

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Lọc Số Điện Thoại


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.9
Lần cuối cập nhật: 06/04/2024 14:47
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm lọc trùng, chia nhà mạng, làm đẹp danh sách SĐT.

Xem chi tiết

Một số dữ liệu khách hàng có hai hay nhiều SĐT thường được ghi trên cùng ô trong Excel, với cách ghi này khi nhập vào phần mềm Lọc SĐT thì phần mềm không thể hiểu là có nhiều SĐT mà phần mềm hiểu nguyên chuỗi nhiều SĐT là một SĐT.

Phần mềm Lọc SĐT
Một khách hàng có nhiều SĐT trong file Excel.

Trong phần mềm Lọc SĐT có tính năng giúp bạn cắt chuỗi nhiều SĐT này thành nhiều dòng.

Phần mềm Lọc SĐT
Tính năng tách nhiều SĐT thành nhiều dòng trong phần mềm Lọc SĐT.

Nguyên tắc của tính năng này là tách danh sách SĐT ra và nhân bản (copy) dòng hiện tại thành nhiều dòng giống nhau, với tương ứng mỗi dòng là một SĐT vừa tách.

Phần mềm Lọc SĐT
Mô phỏng nguyên tắc tách nhiều SĐT thành nhiều dòng trên Excel.

Để tách bạn cần chọn cột SĐT sau đó xác định ký tự phân cách giữa hai SĐT để tách.

Phần mềm Lọc SĐT
Xác định cột SĐT trước khi tách.

Phần mềm Lọc SĐT
Click chuột phải chọn Taacsh nhiều SĐT thành nhiều dòng.

Phần mềm Lọc SĐT
Nhập các ký tự tách giữa cách SĐT.

Phần mềm Lọc SĐT
Danh sách mới sẽ được bổ sung vào cuối danh sách.

Nhấp vào hàng header để sắp xếp tăng/giảm tùy ý theo cột.

Chúc bạn thành công, iClick.

lọc sdt tách sđt

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 30/10/18 12:10 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 12,106

Bài viết liên quan

Hãy là người đầu tiên viết bình luận