Phần mềm Bulk Share Google Drive

Phần mềm Bulk Share Google Drive


Tạm ngưng ()
Phiên bản: 1.1.1.2
Lần cuối cập nhật: 17/11/2018 23:59
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm chia sẻ qua email nội dung và file bằng Google Drive

Phần mềm Bulk Share Google Drive giúp chia sẻ hàng loạt qua Google Drive, nội dung chia sẻ gồm có văn bản và một file trên Google Drive.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận