Phần mềm Email Marketing

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Phần mềm Email Marketing giúp gửi email hàng loạt, quảng cáo thông qua các hộp mail hay dịch vụ hỗ trợ SMTP, ngoài ra phần mềm cũng hỗ trợ gửi email qua Amazon SES.

Danh sách 1 bình luận

social.19
05/02/21 22:04:55
Phần mềm giới hạn 1 ngày gửi bao nhiêu mail
quanly
06/02/21 11:53:33
Chào bạn, phần mềm không giới hạn số mail gửi trong ngày. Số lượng này tuỳ thuộc vào tài khoản dùng để gửi của bạn là gì, chất lượng như thế nào mà cài đặt cho thích hợp ạ. Bản chất phần mềm là phân phát email đi thôi ạ.