Phần mềm Gmail Marketing

Phần mềm Gmail Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.0
Lần cuối cập nhật: 08/11/2023 09:42
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi email marketing thông qua gmail.

Phần mềm Gmail Marketing gửi email marketing thông qua Gmail bằng API hoặc trình duyệt tự động Google Chrome.

Danh sách 1 bình luận

john
16/01/21 00:53:08
giới hạn gửi email của gmail khi gửi bằng API là bao nhiêu vậy admin?
quanly
16/01/21 13:07:18
Gửi bằng Gmail thì không có giới hạn rõ ràng đâu ạ. Gmail sẽ theo dõi quá trình gửi, nếu có dấu hiện spam thì nó chặn dần dần hoặc nặng thì khoá luôn gmail ạ.