Phần mềm lấy thông tin Trang Vàng

Phần mềm lấy thông tin Trang Vàng


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.5
Lần cuối cập nhật: 02/04/2020 10:30
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Lấy thông tin doanh nghiệp từ website trangvangvietnam.com.

Phần mềm giúp quét thông tin doanh nghiệp từ website trangvangvietnam.com. Thông tin lấy được gồm có: tên công ty, địa chỉ, SĐT liên hệ, email, website,...

Hãy là người đầu tiên viết bình luận