Phần mềm quét địa điểm Local Marketing

Phần mềm quét địa điểm Local Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.0
Lần cuối cập nhật: 24/11/2020 15:51
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét địa điểm từ Google Maps.

Phần mềm Local Marketing giúp quét địa điểm, cửa hàng trên Google Maps. Thông tin quét được gồm có: tên địa điểm, SĐT, Địa chỉ,...

Danh sách 1 bình luận

Đặng Ngọc Sơn
06/06/20 15:34:16
Mình muốn dùng thử và hướng dẫn sử dụng phần mềm này. Mình đã đăng ký dùng thử và chờ kích hoạt. Các bạn giúp mình nhé!
quanly
07/06/20 09:48:12
Bạn chat qua zalo mình nhé. 0909826364.