Phần mềm Reset USB 3G

Phần mềm Reset USB 3G


Tạm ngưng (Phần mềm ngưng vĩnh viễn vì quá ít người dùng.)
Phiên bản: 1.1.1.7
Lần cuối cập nhật: 07/11/2023 08:45
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm reset USB 3G để đổi IP và thực hiện tự động theo kịch bản.

Phần mềm Reset USB 3G giúp tắt và mở lại USB 3G để đổi IP nhằm thực hiện một số kịch bản có sẵn trên phần mềm. Phần mềm chạy với USB 3G có cài driver, trình duyệt tự động Firefox và trình xoá dữ liệu trình duyệt CCleaner.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận