Phần mềm gửi email SendGrid Pro

Phần mềm gửi email SendGrid Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 22/07/2019 09:53
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Gửi email marketing thông qua SendGrid.

Phần mềm SendGrid Pro gửi email marketing thông qua API của dịch vụ gửi email nổi tiếng Sendgrid.com.

Danh sách 1 bình luận

nhung
14/04/23 13:48:19
Phần mềm này có thể dùng API của phần mềm khác ngoài sendgird thì bỏ API vào có chạy được không ạ
quanly
19/04/23 13:01:56
Chỉ API của Sendgrid ạ.