Phần mềm gửi email SendGrid Pro

Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 22/07/2019 09:53
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Gửi email marketing thông qua SendGrid.

Phần mềm SendGrid Pro gửi email marketing thông qua API của dịch vụ gửi email nổi tiếng Sendgrid.com.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận