Phần mềm lọc email Verify Email

Phần mềm lọc email Verify Email


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 05/04/2019 20:47
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm lọc danh sách email để xác định sống chết.

Phần mềm Verify Email dùng để kiểm tra danh sách email sống chết, nhằm lọc ra những email không khả dụng để tránh gửi vào những email này.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận