Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.6.9

Xử lý lỗi về vấn để thay đổi user agent trong phiên bản 1.0.6.9

Change user agent trong phiên bản 1.0.6.9 đã gây ra khá nhiều lỗi không mong muốn. Quanly xin lỗi tất cả thành viên vì không test kỹ lưỡng trước khi update. Giờ đây tính năng thay đổi user agent tạm thời ngưng để đảm bảo hệ thống iClick chạy ổn định. Lỗi sẽ được chính thức khắc phục trong phiên bản 1.0.7.0 sắp tới.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/07/15 20:17 | Lần sửa cuối: 08/07/15 20:17

iClick áp dụng CHANGE USER AGENT từ bảng 1.0.6.9

iClick 1.0.6.9 áp dụng thay đổi user agent mỗi lần view và click.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/07/15 02:18 | Lần sửa cuối: 07/07/15 02:18

Update iClick 1.0.6.9

Chi tiết cập nhật iClick 1.0.6.9.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/07/15 01:54 | Lần sửa cuối: 07/07/15 01:54