iClick áp dụng CHANGE USER AGENT từ bảng 1.0.6.9

User agent là gì?


User agent là thông tin của trình duyệt trên hệ điều hành nào được gởi về cho máy chủ web. User agent có có thể hiểu là định danh của trình duyệt mà chúng ta đang dùng để duyệt website mà phải khai báo với nhà cung cấp website đó.

User agent là một chuỗi gồm các thông số như là trình duyệt gì, phiên bản mấy, windows gì, ... Dưới đây là một ví dụ:

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Google biết được chuỗi agent string vì vậy chúng ta không thể view, click hoài bằng một user agent.

iClick 1.0.6.9 thay đổi agent cho mỗi lần view hoặc click


iClick 1.0.6.9 là phiên bản đầu tiên đảm bảo agent luôn thay đổi để đa dạng hóa nguồn (theo browser) truy cập từ các công cụ của iClick. Các công cụ hỗ trợ thay đổi agent mỗi lần view và click gồm có:

  • ViewLink
  • Click BackLink
  • Click Keyword
  • G+ và Youtube.

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Danh sách truy cập theo trình duyệt thực thống kê từ Google Analytisc.

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Đối với webstie sử dụng iClick thì trình duyệt Mozilla chiếm tỉ lệ quá cao.

Danh sách user agent của iClick


iClick sẽ "giả danh" rất nhiều trình duyệt khác nhau để làm phong phú, danh sách các user agent đã được iClick chọn lọc, sắp xếp theo tỉ lệ phù hợp. Sau đây là danh sách những user agent của iClick.

Nguồn: http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php

Chrome: http://www.useragentstring.com/pages/Chrome/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Firefox: http://www.useragentstring.com/pages/Firefox/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Internet Explorer: http://www.useragentstring.com/pages/Internet%20Explorer/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Opera: http://www.useragentstring.com/pages/Opera/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Safari: http://www.useragentstring.com/pages/Safari/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Opeara Mobile: http://www.useragentstring.com/pages/Opera%20Mobile/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Opera Mini: http://www.useragentstring.com/pages/Opera%20Mini/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Android Webkit Browser: http://www.useragentstring.com/pages/Android%20Webkit%20Browser/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

IE Mobile: http://www.useragentstring.com/pages/IE%20Mobile/

Thay đổi user agent view, click các công cụ Viewlink, backlink và keyword

Danh sách user agent này có thể thay đổi và cập nhật.

Thân ái, quanly.

viewlink click backlink click keyword 1.0.6.9 user agent user agent string

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 07/07/15 02:18 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 9,457

Hãy là người đầu tiên viết bình luận