Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.7.0

Hướng dẫn update Facebook Marketing 1.0.7.1 để đăng ảnh bình thường

Không đăng được ảnh trong Facebook Marketing thì update lên 1.0.7.1 để đăng ảnh bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/10/15 17:51 | Lần sửa cuối: 09/10/15 17:51

Phân trang trong iClick - Giải thích câu hỏi vì sao sau khi update 1.0.7.0 thì chỉ có 30 ...

30 dòng hiển thị chứ không phải ViewLink, Backlink chỉ còn dòng mặc dù mua gói VIP. 1.0.7.0 iClick thông báo cập nhật phân trang cho tài nguyên seo nên mọi người đọc thêm để hiểu cụ thể hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/09/15 14:16 | Lần sửa cuối: 24/09/15 14:16

Các phiên bản cũ từ 1.0.6.5 không mở được iClick

Các phiên bản quá cũ sẽ không mở được iClick. Vui lòng xóa ra cài lại iClick hoặc update lên phiên bản mới nhất để sử dụng iClick bình thường. Chi tiết xem ở đây...

Tác giả: quanly | Lúc: 11/09/15 09:44 | Lần sửa cuối: 11/09/15 09:44

Có nên update iClick không?

Nhiều thành viên vẫn đang sử dụng những phiên bản iClick rất cũ. iClick sẽ không hỗ trợ cho những phiên bản này vì vậy iClick mong muốn mọi người hãy update lên những phiên bản mới hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/09/15 00:05 | Lần sửa cuối: 11/09/15 00:05

Vá lỗi ClickKeyword và Email Marketing

Chi tiết bản vá lỗi 1.0.7.1 cho ClickKeyword và Email Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/09/15 03:56 | Lần sửa cuối: 10/09/15 03:56

Email Marketing iClick 1.0.7.0

Chi tiết và trải nghiệm email marketing iClick phiên bản 1.0.7.0

Tác giả: quanly | Lúc: 01/09/15 23:30 | Lần sửa cuối: 01/09/15 23:30

Skype Markeing của iClick

Skype Marketing sẽ ra mắt phiên bản 1.0.7.0. Ngay từ bây giờ bạn có thể tải Skype Marketing về trải nghiệm và góp ý xây dựng để bản chính thức được hoàn thiện hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/08/15 10:26 | Lần sửa cuối: 17/08/15 10:26