Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.7.1

Hướng dẫn update Facebook Marketing 1.0.7.1 để đăng ảnh bình thường

Không đăng được ảnh trong Facebook Marketing thì update lên 1.0.7.1 để đăng ảnh bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/10/15 17:51 | Lần sửa cuối: 09/10/15 17:51

Cập nhật Facebook Marketing xong mất dự liệu cũ

Hướng dẫn khôi phục lại dữ liệu Facebook Marketing sau khi cập nhật phiên bản mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/10/15 08:29 | Lần sửa cuối: 08/10/15 08:29

Thanh lọc backlink iClick để Click Backlink chạy ổn định hơn

Backlink mà thành viên add vào iClick bị chết rất là nhiều làm Click BackLink chạy tốn thời gian vì phải lướt qua nhưng backlink chết hoặc có thể gây crash Click BackLink. Vì vậy iClick sẽ thanh lọc những backlink xấu chi tiết như sau ...

Tác giả: quanly | Lúc: 26/09/15 21:13 | Lần sửa cuối: 26/09/15 21:13

Trộn nội dung (spin content) siêu đẳng với iClick Editor 1.0.7.1

iClick Editor 1.0.7.1 ra mắt trộn nội dung và quản lý thư viện cụm từ đồng nghĩa mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/09/15 02:12 | Lần sửa cuối: 26/09/15 02:12

Vá lỗi ClickKeyword và Email Marketing

Chi tiết bản vá lỗi 1.0.7.1 cho ClickKeyword và Email Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/09/15 03:56 | Lần sửa cuối: 10/09/15 03:56