Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: amaozon ses

Amazon SES hạn chế đăng ký từ Việt Nam

Nguyên nhân Amazon SES thường từ chối đăng ký đến từ IP của Việt Nam.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/08/17 11:18 | Lần sửa cuối: 17/08/17 11:18

Verify Email Address Amazon SES đã thoát Sandbox thành công

Sau khi đã thoát được sandbox (mở được limit) tài khoản Amazon SES thì xem như quá trình đăng ký hoàn tất, bạn chuyển qua giai đoạn sử dụng - các bước như verify email, gởi email test, kết nối với phần mềm gởi email marketing,... Sử dụng hợp lý và cẩn thận để tránh bị khóa tài khoản.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/16 09:02 | Lần sửa cuối: 08/12/16 09:02