Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: api gửi email marketing

Hướng dẫn gửi Gmail Marketing bằng API

Hướng dẫn các bước cơ bản sử dụng phần mềm Gmail Marketing và gửi email marekting bằng API. - Tạo Project Google Console - Kích hoạt Gmail API, tạo file JSON - Add file JSON vào phần mềm - Khai báo gmail dùng để gửi - Gửi thử nghiệm 1 email - Gửi thử một chiến dịch

Tác giả: quanly | Lúc: 01/03/19 12:18 | Lần sửa cuối: 01/03/19 12:18

Phần mềm gửi mail Amazon SES

Sử dụng phần mềm Email Marketing của iClick kết nối với dịch vụ gửi email của Amazon để gửi Email Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/06/18 15:02 | Lần sửa cuối: 16/06/18 15:02

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk 1.0.9.2

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk, gửi email thông qua API.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/01/18 09:07 | Lần sửa cuối: 03/01/18 09:07