Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: app chốt đơn facebook

Cập nhật app chốt đơn Livestream Pro Mobile phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0 của ứng dụng chốt đơn Livestream Pro Mobile trên điện thoại đã có quản lý khách hàng. Khách hàng sẽ được lưu khi bạn bấm CHỐT. Bạn có thể cập nhật thông tin địa chỉ, số điện thoại cho khách hàng...

Tác giả: quanly | Lúc: 03/03/22 10:56 | Lần sửa cuối: 03/03/22 10:56