Cập nhật app chốt đơn Livestream Pro Mobile phiên bản 1.1.0

Bài viết nói về phần mềm:

Ứng dụng chốt đơn Livestream Pro Mobile


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.2.2
Lần cuối cập nhật: 21/04/2022 11:08
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 4
Ứng dụng chạy với điện thoại Android hoặc Ứng dụng chạy với điện thoại iPhone | Kiểu ứng dụng điện thoại: Android hoặc iOS/iPhone/iPad

Ứng dụng Livestream Pro Mobile là một sản phẩm hỗ trợ bán hàng livestream trên Page của Facebook. Ứng dụng cho phép bạn quản lý nhiều fanpage cùng lúc, load bình luận thời gian thực của nhiều bài livestream trên một màn hình. Ứng dụng có 2 chế độ chốt đơn: Chốt đơn truyền thống và Chốt đơn tự động qua Messenger (chốt đơn inbox).

Xem chi tiết

App chốt đơn Livestream Pro Mobile bản 1.1.0 đã cho quản lý khách hàng bao gồm các tác vụ: lưu, sửa, xóa, đánh số, in thông tin khách hàng lên mẫu nhãn đặt hàng... Ngoài ra còn có những thay đổi nhỏ khác giúp phần mềm hoàn thiện và ổn định thêm.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Ứng dụng chốt đơn Livestream Pro Mobile phiên bản 1.1.0.

Cụ thể những thay đổi sẽ được mô tả bằng hình ảnh bên dưới:

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Khách hàng sẽ được lưu ngay khi bấm CHỐT.

Thông tin của 1 khách hàng gồm có:

  • Tên Facebook
  • UID Facebook
  • Tên khách hàng
  • Số khách hàng
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành
  • Địa chỉ cụ thể
  • Ghi chú
  • Danh sách nhãn khách hàng.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Thông tin của 1 khách hàng.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Danh sách khách hàng đã lưu.

App sẽ tự nhận ra khách hàng đã lưu để hiển thị thông tin lên danh sách bình luận.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Phần thông tin cho biết bình luận đó là của 1 khách hàng đã được lưu.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Tìm kiếm khách hàng tên tên, sđt hoặc uid.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Sửa khách hàng ngay trên bình luận (khi đã lưu khách hàng)

Đình nghĩa mới về số khách hàng: Số khách hàng sẽ được gắn cố định, duy nhất cho mỗi khách hàng chung cho tất cả livestream, số khách hàng sẽ tăng dần từ 1 và có thể reset (đặt lại). Số khách hàng được thể hiện trong bình luận, trong danh sách khách hàng và trên nhãn bình luận in ra.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Các vị trí thể hiện số khách hàng.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Xuất excel danh sách khách hàng và Reset lại số khách hàng.

Nhãn khách hàng một một nhãn gồm có tên và màu sắc được gán cho khách hàng, một khách hàng có thể có 1 hoặc nhiều nhãn. Người dùng tự định nghĩa danh sách nhãn.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Định nghĩa danh sách nhãn.

Nhãn bình luận của khách hàng đã lưu sẽ có thểm thông tin của khách hàng đã lưu gồm có: SĐT đã lưu, các nhãn khách hàng và địa chỉ khách hàng.

Cập nhật ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile
Nhãn in ra của khách hàng đã lưu.

Một số thay đổi khác như khách hàng tự khôi phục nick thuê trong trường hợp hỏng mà app không thay thế được, hiện địa chỉ IP của điện thoại để dễ xác định điện thoại và máy in có cùng mạng hay không...

Bạn chỉ cần vào store tương ứng (CHPlay hoặc Apple Store) để cập nhật app. Quá trình cập nhật không làm mất dữ liệu của app.

Cần hỗ trợ gì thêm xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công.

app chốt đơn facebook app chốt đơn livestream pro app in bình luận livestream ứng dụng in phiếu livestream app in đơn livestream app chốt đơn livestream chốt đơn livestream trên điện thoại ưng dụng chốt đơn livestream ứng dụng in bình luận

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 03/03/22 10:56 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 7,435

Bài viết liên quan

Hãy là người đầu tiên viết bình luận