Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: bật cho phép truy cập ứng dụng kém bảo mật

Khai báo Yahoo Mail để gửi Email Marketing

Hướng dẫn chi tiết cách khai báo yahoo mail vào phần mềm gửi email marketing iClick để gửi email quảng cáo.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/07/17 17:05 | Lần sửa cuối: 24/07/17 17:05

Tắt xác minh 2 bước để bật cho phép truy cập ứng dụng kém bảo mật với Gmail để gửi email marketing iClick

Hướng dẫn cách tắt xác minh 2 bước sau đó bật cho phép truy cập với ứng dụng kém bảo mật đối với Gmail.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/12/16 17:15 | Lần sửa cuối: 24/12/16 17:15