Tắt xác minh 2 bước để bật cho phép truy cập ứng dụng kém bảo mật với Gmail để gửi email marketing iClick

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Một số tài khoản Gmail để đảm bảo an toàn nên bật xác minh 2 bước (1 bước là mật khẩu, 1 bước mà mã xác nhận qua điện thoại) nhưng khi bật xác minh hai bước thì không thể bật tính năng cho phép truy cập ứng dụng kém bảo mật để gởi email marketing với phần mềm gửi email marketing iClick được. Trong hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách tắt xác minh 2 bước sau đó bật cho phép truy cập ứng dụng kém bảo mật.

Vào link https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps để bật cho phép truy cập ứng dụng kém bảo mật thì gặp thông báo.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Phải tắt xác minh 2 bước mới bật ứng dụng kém bảo mật.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Vào quản lý tài khoản.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Đăng nhập vào tài khoản gmail để tắt xác minh 2 bước.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Chọn đăng nhập vào Google.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Bấm vào xác minh 2 bước.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Bấm vào tắt để tắt xác minh 2 bước.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Xác nhận tắt xác minh 2 bước.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Vào lại trang bật ứng dụng kém bảo mật: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.

Bật cho phép truy cập <a  data-cke-saved-href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' href='/huong-dan/bat-tinh-nang-cho-phep-truy-cap-tren-ung-dung-kem-bao-mat-de-goi-email-marketing-bang-gmail-t512.html' ><b>ứng dụng kém bảo mật</b></a>

Chọn Bật.

Như vậy là bạn đã tắt xác minh 2 bước và bật cho phép truy cập với ứng dụng kém bảo mật thành công. Bạn có thể mở phần mềm gửi email marketing lên và gởi thử thông qua hình thức email thường là Gmail.

Chúc bạn thành công. Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ iClick.

ứng dụng kém bảo mật phần mềm gửi email marketing xác minh 2 bước tắt xác minh 2 bước bật cho phép truy cập ứng dụng kém bảo mật

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 24/12/16 17:15 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 11,114

Hãy là người đầu tiên viết bình luận