Có 12 bài viết gắn thẻ Tag: bulk share google drive

Cập nhật phần mềm Bulk Share Google Drive phiên bản 1.0.9.8

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.8 cho phần mềm Bulk Share Google Drive. Bạn nên gỡ bản cũ ra và tải bản mới về cài đặt lại thay vì update bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/18 13:47 | Lần sửa cuối: 30/03/18 13:47

Đặt tiêu đề khi gửi email bằng phần mềm Bulk Share Google Drive

Hướng dẫn đặt tiêu đề cho email gửi đi bằng phần mềm Bulk Share Google Drive. Thủ thuật đặt tên file như tiều đề của email.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/18 22:55 | Lần sửa cuối: 29/03/18 22:55

Hướng dẫn tạo Project để gửi email bằng phần mềm Bulk Share Google Drive

Hướng dẫn tạo project trên Google Console, kích hoạt API Drive, tạo Client ID và tải file JSON về nhập vào phần mềm Bulk Share Google Drive để gửi email.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/18 11:24 | Lần sửa cuối: 29/03/18 11:24

Không khai báo (xin quyền) Gmail để gửi Email bằng Bulk Share Google Drive hoặc Gmail Marketing

Do chưa mở API Google+ cho Project trên Google Console cho nên khi khai báo Gmail để xin quyền gửi bị lỗi. Cách xử lý như sau...

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 15:25 | Lần sửa cuối: 14/04/17 15:25

Lỗi không khai báo được Gmail để xin quyền gửi email

Lỗi can not connect Gmail API Could not load file or assembly 'System.Core, Version=2.0.5.0... trong phần mềm Gmail Marketing, Bulk Share Google Drive

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/17 12:37 | Lần sửa cuối: 30/03/17 12:37

Cập nhật phần mềm email marketing iClick 1.0.8.2

Cập nhật phần mềm Email Marketing phiên bản 1.0.8.2: Bắt đầu tính phí, tinh giảm phần mềm, thân thiện người dùng và nhiều thay đổi, cập nhật khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/03/17 23:52 | Lần sửa cuối: 16/03/17 23:52

Bulk Share Google Drive gửi email bị chặn vì vậy tạm ngưng để nghiên cứu thêm

Google có đợt cập nhật, nhưng thay đổi về chính sách lọc email SPAM đã chặn Bulk Share Google Drive iClick gởi email. Vì vậy iClick quyết định tạm ngưng cung cấp và hỗ trợ sản phẩm này để nghiên cứu. Mong thành viên thông cảm.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/02/17 10:29 | Lần sửa cuối: 10/02/17 10:29

Lỗi kết nối xác thực Gmail với Google Drive trong phần mềm Bulk Share Google Drive: Unauthorized_client

Nguyên nhân, sửa lỗi kết nối xác thực Gmail với Google Drive trong phần mềm Bulk Share Google Drive: Unauthorized_client.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/17 23:49 | Lần sửa cuối: 06/02/17 23:49

Gặp lỗi không kết nối được Google+ khi khai báo xác thực trong phần mềm Bulk Share Google Drive iClick

Khi khai báo xác thực trong phần mềm Bulk Share Google Drive thì gặp lỗi không kết nối được tới Google+. Vì sao sử dụng Drive mà lại liên quan tới Google+? Cách xử lý như thế nào?

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/17 21:19 | Lần sửa cuối: 06/02/17 21:19

Gặp lỗi trong quá trình kết nối Google Drive bằng phần mềm Bulk Share iClick

Gặp lỗi Get infomation Google Account Error invalid_grant Uri... khi kết nối Gmail với Google Drive để bulk share bằng phần mềm iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/17 21:02 | Lần sửa cuối: 06/02/17 21:02

Hướng dẫn tạo Project trên Google Console, kết nối Bulk Share Google Drive để gởi email inbox tỉ lệ cao.

Hướng dẫn tạo project trên Google để gởi email inbox tỉ lệ cao Bulk Share Google Drive iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 11/01/17 09:52 | Lần sửa cuối: 11/01/17 09:52

Phầm mềm Bulk Share Google Drive iClick - Gởi email 100% INBOX

Nhận thấy tính năng chia sẻ file trên Google Drive có khả năng gởi email và đính kèm file trong nội dung gởi vì vậy iClick đã phát triển phần mềm Bulk Share Google Drive để người dùng có thể gởi số lượng lớn email thông qua tính năng chia sẻ Google Drive. Phần mềm sẽ kết nối tới Google Drive của bạn và thực hiện lệnh share gởi đến danh sách email và nội dung bạn nhập vào.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/12/16 12:01 | Lần sửa cuối: 29/12/16 12:01