Lỗi không khai báo được Gmail để xin quyền gửi email

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Gmail Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.0
Lần cuối cập nhật: 08/11/2023 09:42
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi email marketing thông qua gmail.

Xem chi tiết

Khi khai báo Gmail trong phần mềm Gmail Marketing hay phần mềm Bulk Share Google Drive bạn gặp lỗi như sau:

Lỗi can not connect Gmail APi

Lỗi can not connect Gmail API Could not load file or assembly 'System.Core, Version=2.0.5.0...

Đây là lỗi vì phiên bản .NET 4.0 trên máy bạn chưa cập nhật phiên bản mới nhất. Bạn cần tải bản cập nhật về và cài đặt.

Vào link: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3556 để tải bản cập nhật .NET 4.0 về.

Lỗi can not connect Gmail APi

Tải bản update .NET 4.0 KB2468871.

Lỗi can not connect Gmail APi

Chọn đúng phiên bản cần tải, sau đó tải về và cài đặt.

Lỗi can not connect Gmail APi

Cài đặt bản update .NET 4.0.

Lỗi can not connect Gmail APi

Lỗi can not connect Gmail APi

Lỗi can not connect Gmail APi

Cài đặt hoàn tất.

Sau khi cài đặt hoàn tất thì mở lên và thử khai báo (xin quyền) Gmail để gửi Email Marketing.

Lỗi can not connect Gmail APi

Khai báo thành công, không bị lỗi.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ iClick.

Chúc bạn thành công, iClick.

.net 4.0 phần mềm gửi email marketing bulk share google drive gửi email marketing bằng gmail gmail marketing iclick lỗi khai báo gmail lỗi xin quyền lỗi can not connect gmail api gmail api system.core version=2.0.5.0

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 30/03/17 12:37 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 6,093

Hãy là người đầu tiên viết bình luận