Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: cách gửi tin nhắn cho nhiều người trên zalo

Nâng cấp phần mềm Zalo Marketing phiên bản 1.1.1.8

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.8, 1.1.1.9 phần mềm Zalo marketing. Tính năng lấy tên gợi nhớ giúp bạn gửi chính xác hơn và tìm kiếm danh sách nick cần gửi bằng tên gợi nhớ.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/12/18 22:54 | Lần sửa cuối: 21/12/18 22:54

Hướng dẫn gửi tin nhắn đồng thời trên Zalo

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn đồng thời trên Zalo, tính năng cho phép bạn gửi cùng một tin nhắn cho tối đa 30 người một lần.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/10/18 16:30 | Lần sửa cuối: 30/10/18 16:30

Mở tính năng gửi tin nhắn Zalo Marketing gặp lỗi

Hướng dẫn sửa lỗi khi mở tính năng gửi tin nhắn hàng loạt tự động trên phần mềm Zalo Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/01/18 18:11 | Lần sửa cuối: 08/01/18 18:11

Cách tránh bị chặn khi gửi tin nhắn Zalo Marketing

Cách cấu hình thời gian delay để tránh bị chặn khi gửi tin nhắn hàng loạt bằng phần mềm Zalo Marketing của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/17 10:50 | Lần sửa cuối: 16/10/17 10:50