Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: cách lấy comment của một bài đăng trên facebook

Hướng dẫn lấy comment facebook bằng Request

Hướng dãn cách lấy bình luận trên Facebook bằng phần mềm Get Comment Facebook. Phương pháp lấy là sử dụng Request.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/12/17 09:14 | Lần sửa cuối: 04/12/17 09:14

Hướng dẫn lấy comment bằng cách nhập link bài đăng Facebook

Hướng dẫn cách lấy bình luận (comment) của một bài đăng trên Facebook bằng cách nhập link bài đăng đó vào phần mềm Get Comment Facebok iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 04/07/17 00:20 | Lần sửa cuối: 04/07/17 00:20