Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: cai dat skype marketing

Skype cũ phiên bản classic sẽ ngưng hoạt động vào đầu tháng 9 năm 2018

Phiên bản Skype 7 hay còn gọi là Skype Classic sẽ ngưng hoạt động vào tháng 9 năm 2018. Việc ngưng hoạt động này gây ảnh hưởng tới phần mềm Skype Marketing của iClick. iClick sẽ tìm hướng mới để xây dựng phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/18 13:49 | Lần sửa cuối: 20/07/18 13:49

Mở phần mềm Skype Marketing lỗi với Skype Desktop Win 10

Hướng dẫn gỡ Skype phiên bản mới (Win 10) đề cài đặt lại Skype Desktop phiên bản cũ - phù hợp để chạy với phần mềm Skype Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/01/18 15:12 | Lần sửa cuối: 10/01/18 15:12

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Skype Marketing iClick

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Skype Marketing iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/17 08:58 | Lần sửa cuối: 29/03/17 08:58