Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: cài .net 3.5 sp1

Mở iClick bị lỗi trên VPS cài Windows Server 2008

Cài đặt iClick thành công trên VPS nhưng khi mở iClick lên lại gặp bảng thông báo lỗi. Máy tính cài Windows Server 2008. Xử lý như thế nào đây?

Tác giả: quanly | Lúc: 06/10/16 15:03 | Lần sửa cuối: 06/10/16 15:03

Hướng dẫn cài .NET 3.5SP1 trên windows server 2012 để chạy iClick

Hướng dẫn cài .NET 3.5 SP1 trên windows server 2012 để có thể chạy iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/11/15 09:19 | Lần sửa cuối: 05/11/15 09:19