Hướng dẫn cài .NET 3.5SP1 trên windows server 2012 để chạy iClick

iClick chạy cần .NET 3.5 SP1. Máy nào thiếu có thể cài đặt từ file setup (235MB) sau: http://hayketnoi.com/LinkPhanMem/dotnet35sp1.exe.

Nhưng ở một số windows như windows server hay windows 8 trở đi thì không cho phép cài .NET 3.5SP1 từ file cài đặt mà chỉ có thể cài .NET 3.5SP1 bằng cách kích hoạt tính năng (Turn on windows features) của windows. Hướng dẫn dưới đây dành cho máy tính chạy windows server 2012.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Khi mở iClick lên thì báo thiếu .NET 3.5 SP1.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Mở Server Manager lên.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Chọn mục 2: Add roles và feautures.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Nhấn Next.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Chọn tab Features bên tay trái, sau đó check vào .NET Frameword 3.5 Features.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Bấm Next để tiếp tục.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Khai báo Altemate source path để bắt đầu quá trình cài đặt.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Dán thư mục: C:\Windows\WinSxS.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Kiểm tra thư mục WinSxS trong thư mục Windows của hệ thống. Copy đường dẫn thư mục này.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012

Tiến hành cài đặt bấm Install.

Cài dotnet 3.5 cho windows server 2012
Quá trình cài đặt sẽ diễn ra mất vài phút. Lúc cài đăt xong có thể không có thông báo. Bạn cứ tắt cửa sổ cài đặt đi và mở iClick lên thử.

Link check những phiên bản(version) .NET đã cài đặt trên máy tính: http://hayketnoi.com/LinkPhanMem/dotnet.exe.

Cần hỗ trợ hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của iClick.

Thân ái, quanly.

cài .net 3.5 sp1 dotnet 3.5 sp1 windows server windows server 2012

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 05/11/15 09:19 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 14,018

Hãy là người đầu tiên viết bình luận