Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: cập nhật facebook marketing

Phần mềm Facebook Marketing Phiên bản 1.1.2.0

Phiên bản phần mềm facebook marketing 1.1.2.0 bắt đầu hỗ trợ cho livestream, gồm có tăng các tương tác: like, comment và share. Ngoài ra phiên bản này còn ra mắt công cụ soạn bình luận hàng loạt.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/04/20 13:25 | Lần sửa cuối: 24/04/20 13:25

Update Facebook Marketing 1.0.7.3

Bản cập nhật 1.0.7.3 dành cho Facebook Marketing iClick. Vui lòng đọc kỹ bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/01/16 12:05 | Lần sửa cuối: 05/01/16 12:05