Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: cập nhật

Cập nhật phần mềm Bulk Share Google Drive phiên bản 1.0.9.8

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.8 cho phần mềm Bulk Share Google Drive. Bạn nên gỡ bản cũ ra và tải bản mới về cài đặt lại thay vì update bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/18 13:47 | Lần sửa cuối: 30/03/18 13:47

Cập nhật phần mềm viết bài chuẩn SEO iClick Editor

Bản cập nhật iClick Editor 1.0.8.0 có nhiều thay đổi và tính năng mới. Đồng thời từ phiên bản này trở đi iClick Editor chỉ cho dùng thử 07 ngày sau đó phải đóng phí gói 1 trở đi để sử dụng bản quyền.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/12/16 09:50 | Lần sửa cuối: 12/12/16 09:50

Update ViewMangXaHoi 1.0.7.4

Tác giả: quanly | Lúc: 12/01/16 08:37 | Lần sửa cuối: 12/01/16 08:37

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.7.2

Thông báo cập nhật phiên bản iClick 1.0.7.2. Mọi người nên đọc kỹ để nắm rõ nội dung cập nhật. Vui lòng đọc kỹ trước khi đặt câu hỏi.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/11/15 23:08 | Lần sửa cuối: 02/11/15 23:08

Hướng dẫn update Facebook Marketing 1.0.7.1 để đăng ảnh bình thường

Không đăng được ảnh trong Facebook Marketing thì update lên 1.0.7.1 để đăng ảnh bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/10/15 17:51 | Lần sửa cuối: 09/10/15 17:51