View mạng xã hội đã được nâng cấp lên bảng 1.0.7.4. Với bảng nâng cấp này ViewMangXaHoi sẽ chạy ổn định không bị tắt giữa chừng có thể treo từ ngày này qua ngày khác.

Update View Mạng Xã Hội 1.0.7.4

View mạng xã hội 1.0.7.4.

View mạng xã hội chạy với một cửa sổ Chrome vì vậy trình duyệt Google Chrome sẽ phải được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn - đây là một trình duyệt phổ biến hàng đầu nên chắc ai cũng đã biết trình duyệt này.

Update View Mạng Xã Hội 1.0.7.4

Trình duyệt Google Chrome.

Cửa sổ Chrome sẽ mở lên khi ViewMangXaHoi khởi động. Cửa sổ này sẽ lần lượt và từng link mạng xã hội của các thành viên để tìm link trỏ về website (website này đã được thêm vào trong tài nguyên seo). Sau khi tìm được thì sẽ bấm link đó vào view site chính, tiếp sau đó là đảo trang 3 lần rồi mới chuyển sang link mạng xã hộ khác.

Update View Mạng Xã Hội 1.0.7.4

1/ Vào link mạng xã hội facebook ; 2/ Click và view trang redriverco.com; 3/ Đảo trang con ba lần.

Update View Mạng Xã Hội 1.0.7.4

Cửa số Google Chrome sẽ mở 2 tab với chức năng như trên.

Update View Mạng Xã Hội 1.0.7.4

Google Analytisc sẽ nhận những view từ mạng xã hội.

 

Với bản 1.0.7.4 thì hầu như không có thay đổi về giao diện cũng như cách thức so với bản 1.0.7.3 nhưng với bản cập nhật mới này iClick đã tối ưu để ViewMangXaHoi không bị đứng trong quá trình chạy hoặc có bị đứng ViewMangXaHoi cũng sẽ tự khởi động lại và tiếp tục chạy. Thời gian đặt tự khởi động lại tốt nhất là 60 phút.

Update View Mạng Xã Hội 1.0.7.4

Thời gian tự khởi động lại mặc định là 60 phút.

ViewMangXaHoi là tác vụ cần thịt. Bạn view cho người khác sẽ được thịt và ngược lại người khác view cho bạn bạn sẽ mất thịt.

Update View Mạng Xã Hội 1.0.7.4

Bảng hiện thị thịt (real-time) sẽ cập nhật liên tục số thịt bạn có từ ViewMangXaHoi và tất cả các công cụ khác.

Bảng cập nhật tiếp theo của ViewMangXaHoi sẽ bổ sung nhiều hơn các mạng xã hội mà iClick cho phép thêm vào tài nguyên seo của iClick - để đa dạng hóa hơn traffic từ mạng xã hội về cho website của bạn.

Thân ái, quanly.

cập nhật view mxh 1.0.7.4 viewmangxahoi update

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 12/01/16 08:37 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 7,427

Hãy là người đầu tiên viết bình luận