Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: cày thịt là gì

Ý nghĩa của thịt trong phần mềm View Mạng Xã Hội

Giải thích ý nghĩa của thịt đối với phần mềm View Mạng Xã Hội. Có thịt là nhận được view không cần phải online, thịt có thể cày hoặc mua. Ngoài ra thịt dùng để gia hạn link mỗi khi hết hạn.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/05/18 11:41 | Lần sửa cuối: 17/05/18 11:41

Cập nhật phần mềm Seo G+, Youtube, Maps phiên bản 1.0.9.3

iClick tung bản cập nhật cho phần mềm Google+, Youtube, Maps để sửa lỗi không tìm thấy tài khoản Gmail đăng nhập. Ngoài ra phiên bản này có rất nhiều thay đổi khác, lưu ý các thành viên xem kỹ bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/08/17 00:18 | Lần sửa cuối: 23/08/17 00:18