Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: chốt hàng live stream

Chốt đơn bằng ghi chú hoặc nhãn bình luận

Hướng dẫn chốt đơn đơn giản, nhanh chóng bằng cách chọn nhãn và viết ghi chú cho một bình luận. Như vậy để chốt đơn bạn chọn nhãn CHỐT cho bình luận và viết thêm ghi chú bổ sung thông tin cho đơn hàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/10/18 10:58 | Lần sửa cuối: 15/10/18 10:58

Cập nhật phiên bản 1.1.1.8 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.8 phần mềm LiveStream Pro: sửa lỗi và cập nhật nhiều tính năng mới. Vui lòng nâng cấp phần mềm lên phiên bản này và xem chi tiết trong bài viết.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/09/18 13:05 | Lần sửa cuối: 15/09/18 13:05

Hướng dẫn thao tác nhanh trên phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn các thao tác nhanh giúp bạn bán hàng, chốt đơn với phần mềm Live Stream Pro nhanh hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/07/18 23:24 | Lần sửa cuối: 27/07/18 23:24