Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: chuyển khoản mua thịt

Hướng dẫn nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại - năm 2019

Hướng dẫn nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại vào tài khoản iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/04/19 22:25 | Lần sửa cuối: 17/04/19 22:25

Hệ thống kích hoạt, nạp tiền tự động khi iClick nhận được chuyển khoản

iClick áp dung hệ thống kích hoạt tự động cho chuyển khoản mua VIP hay nạp tiền của thành viên. iClick hi vọng thành viên viết đúng cú pháp nội dung chuyển khoản để được xử lý nhanh chóng và bất cứ lúc nào.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/04/19 00:42 | Lần sửa cuối: 11/04/19 00:42

Hướng dẫn nạp tiền mua thịt iClick

Hướng dẫn mua thịt bằng số dư tài khoản, hướng dẫn nạp tiền mua thịt.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/12/18 10:16 | Lần sửa cuối: 11/12/18 10:16