Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: dịch vụ tăng review google local

Hướng dẫn thêm địa điểm trên Google Maps để nhận review

Hướng dẫn thêm review địa điểm trên Google Maps trong phần mềm Seo Google+, Youtube, Maps.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/05/18 11:49 | Lần sửa cuối: 08/05/18 11:49

Vì sao địa điểm không nhận được review?

Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng địa điểm trên Google Maps của ban không nhận được review khi sử dụng phần mềm seo địa điểm của iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 10/07/17 10:39 | Lần sửa cuối: 10/07/17 10:39

Tạo link trực tiếp đến viết đánh giá địa điểm trên Google Maps

Hướng dẫn chi tiết cách tạo link trực tiếp đến khung soạn thảo đánh giá và rating cho địa điểm tên Google Maps.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/04/17 14:30 | Lần sửa cuối: 03/04/17 14:30

Vì sao lượt review(đánh giá) trên Google Maps không hiện?

Do vi phạm chính sách đánh giá địa điểm trên bản đồ nên Google có thể đã xóa bài nhật xét của bạn. Trong bài viết này sẽ đưa ra chi tiết các điều khoản để một review được chấp nhận.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/04/17 10:46 | Lần sửa cuối: 03/04/17 10:46

Google chấm điểm Rating địa điểm (local) như thế nào?

Google chấm điểm rating cho địa điểm trên Google Maps dựa nhiều tiêu chí, bạn có thể thấy kết quả không hợp lý so với các review hiện tại của người dùng, xem thêm để biết chi tiết.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/04/17 10:22 | Lần sửa cuối: 03/04/17 10:22