Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: điều khoản review google maps

Hướng dẫn thêm địa điểm trên Google Maps để nhận review

Hướng dẫn thêm review địa điểm trên Google Maps trong phần mềm Seo Google+, Youtube, Maps.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/05/18 11:49 | Lần sửa cuối: 08/05/18 11:49

Hướng dẫn viết Review Google Maps

Hướng dẫn cách viết nội dung đánh giá địa điểm Google Maps thế nào để dễ được đăng.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/05/18 16:13 | Lần sửa cuối: 07/05/18 16:13

Vì sao lượt review(đánh giá) trên Google Maps không hiện?

Do vi phạm chính sách đánh giá địa điểm trên bản đồ nên Google có thể đã xóa bài nhật xét của bạn. Trong bài viết này sẽ đưa ra chi tiết các điều khoản để một review được chấp nhận.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/04/17 10:46 | Lần sửa cuối: 03/04/17 10:46