Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: đồng bộ điện thoại - máy tính

Hướng dẫn kết nối điện thoại Android với phần mềm SMS Pro

Hướng dẫn kết nói ứng dụng SMS trên điện thoại android với phần mềm SMS trên máy tính để đồng bộ dữ liệu và lên chiến dịch gửi tin nhắn hẹn giờ.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/07/19 12:07 | Lần sửa cuối: 30/07/19 12:07