Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: email marketing amazon

Phần mềm gửi mail Amazon SES

Sử dụng phần mềm Email Marketing của iClick kết nối với dịch vụ gửi email của Amazon để gửi Email Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/06/18 15:02 | Lần sửa cuối: 16/06/18 15:02

Verify Email Address Amazon SES đã thoát Sandbox thành công

Sau khi đã thoát được sandbox (mở được limit) tài khoản Amazon SES thì xem như quá trình đăng ký hoàn tất, bạn chuyển qua giai đoạn sử dụng - các bước như verify email, gởi email test, kết nối với phần mềm gởi email marketing,... Sử dụng hợp lý và cẩn thận để tránh bị khóa tài khoản.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/16 09:02 | Lần sửa cuối: 08/12/16 09:02