Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: file setup iclick

Cài đặt từ gói cài đặt (setup) của iClick gặp lỗi, quá trình cài đặt thất bại

Không cài đặt được các phần mềm, công cụ của iClick từ gói cài đặt. Cách xử lý, khắc phục...

Tác giả: quanly | Lúc: 24/02/17 17:01 | Lần sửa cuối: 24/02/17 17:01

Bộ cài đặt iClick có giao diện mới

Thông báo thay đổi bộ cài đặt iClick về giao diện. Thân thiện hơn, đẹp hơn, nhấn mạnh thương hiệu iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/11/16 15:09 | Lần sửa cuối: 26/11/16 15:09