Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: freshdesk

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk 1.0.9.2

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk, gửi email thông qua API.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/01/18 09:07 | Lần sửa cuối: 03/01/18 09:07

Cách thay đổi tài khoản VISA thanh toán trên Freshdesk

Hướng dẫn cách gỡ/thay thế thẻ VISA trên Freshdesk. Áp dụng tương tự các dịch vụ khác để tránh bị trừ tiền khi không muốn sử dụng nữa.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 17:23 | Lần sửa cuối: 19/07/17 17:23

Freshdesk là gì?

Freshdesk.com là hệ thống cung cấp dịch vụ khách hàng đám mây. Giúp các doanh nghiệp quản lý tốt nhân viên và hỗ trợ tốt khách hàng của mình. Có thể sử dụng Freshdesk để gửi email marketing chăm sóc khách hàng với các công cụ của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/07/17 17:23 | Lần sửa cuối: 14/07/17 17:23