Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gia hạn iclick

Không tự đóng phí, nâng cấp, gia hạn iClick từ số dư tài khoản được

Thành viên không thể tự mua/gia hạn gói VIP được vì giao diện đóng phí bị mất.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/06/17 08:48 | Lần sửa cuối: 01/06/17 08:48

Nhân thông báo từ iClick qua email dùng đăng ký thành viên

Nhận email thông báo tự động gởi từ iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/04/16 14:29 | Lần sửa cuối: 27/04/16 14:29