Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gian lận thịt

Nâng cấp phần mềm Seo Google+, Youtube, Location phiên bản 1.1.0.5

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.0.5 phần mềm seo Google+, seo Youtube, seo Google Maps. Nâng cấp phiên bản này là bắt buộc các phiên thấp hơn sẽ không vào được phần mềm nữa. Phiên bản 1.1.0.5 iClick chặn đứng những phần tử gian lận, phá hoại cộng đồng.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/10/18 22:55 | Lần sửa cuối: 17/10/18 22:55

Nghiêm cấm hành vi gian lận thịt, view video Youtube vài giây

iClick sẽ khóa tài khoản gian lận thịt trong hệ thống trao đổi tương tác Youtube, Google+, Maps. iClick đang cố gắng tìm cách khắc phục tình trạng này. Đây là cộng đồng miễn phí yêu cầu công bằng vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để duy trì công bằng cho cộng đồng.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/09/18 10:56 | Lần sửa cuối: 24/09/18 10:56