Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gởi tin nhắn skype marketing cứ quay vòng vòng

Cập nhật Skype Marketing iClick phiên bản 1.0.7.8

Phiên bản 1.0.7.8 của phần mềm quảng cáo skype của iClick fix lỗi không gởi được tin nhắn mà cứ xoay vòng vòng. Ngoài ra trong bản cập nhật này còn bổ sung một số tính năng hay trong đó có tính năng cho phép gởi tin nhắn theo nhóm.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/10/16 11:59 | Lần sửa cuối: 28/10/16 11:59

Gởi tin nhắn Skype Marketing iClick không đi, cứ quay vòng vòng

Gởi tin nhắn Skype Marketing bằng phần mềm Skype Marketing iClick không đi mà cứ quay vòng vòng.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/10/16 17:20 | Lần sửa cuối: 27/10/16 17:20