Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: google api

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh cho Google Console hiện tiếng Pháp

Thay đổi ngôn ngữ cho Google Console.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/17 11:19 | Lần sửa cuối: 08/12/17 11:19

Hướng dẫn tạo Google Places API Key để quét địa điểm

Hướng dẫn chi tiết các tạo Google Places API key để quét địa điểm trên Google Maps với phần mềm Local Marketing iClick. Bạn có thể khai báo nhiều key khác nhau để tăng dung lượng quét trong ngày.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/04/17 23:29 | Lần sửa cuối: 25/04/17 23:29

Phần mềm Gmail Marketing iClick

Phần mềm gửi email marketing bằng GMAIL thông qua API GOOGLE. Phần mềm Gmail Marketing iClick được thiết kế đơn giản, hiệu quả, thông minh cho tất cả mọi người dễ dàng chạy một chiến dịch quảng cáo bằng email.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/02/17 17:25 | Lần sửa cuối: 20/02/17 17:25

Tạo project trên Google Console, đăng ký sử dụng Google API, tạo xác nhận credential và download file client_id.json

Hướng dẫn chi tiết các bước để tham gia Google Console, xác thực, token, secret id, ... xác thực google account trong phần mềm bulk share google drive...

Tác giả: quanly | Lúc: 28/12/16 17:08 | Lần sửa cuối: 28/12/16 17:08