Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh cho Google Console hiện tiếng Pháp

Google Console là nơi bạn tạo Project và xin quyền API vì vậy bạn thường xuyên sử dụng vì trong các phần mềm iClick có xin quyền API của Google như Gmail Marketing, Local Marketing, Bulk Share Google Drive... Một sự cố bạn hay gặp đó là Google Console có giao diện ngôn ngữ tiếng Pháp - điều này gây khó khăn vì bạn đã quen tiếng Việt hoặc tiếng Anh và các bài hướng dẫn của iClick về Google Console đều là tiếng Anh.

Vào Google Console hiện tiếng Pháp
Tiếng Pháp trong Google Console gây khó khăn.


Vì vậy bạn cần chuyển từ tiếng Pháp (hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào) sang tiếng Anh thì chỉ cần bổ sung &hl=en vào cuối đường link. hl=en có nghĩa là host language = english, nếu để là tiếng Việt thì là &hl=vi.

Vào Google Console hiện tiếng Pháp
Chuyển về tiếng Anh bằng cách thêm &hl=en vào link trên trình duyệt.

Chúc bạn thành công.

google console google api credential google api gmail marketing local marketing google api key đổi ngôn ngữ google console postforum bulkshare google drive

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 08/12/17 11:19 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 28,289

Hãy là người đầu tiên viết bình luận