Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: google console

Google yêu cầu kích hoạt hình thức thanh toán mới cho quét địa điểm

Google yêu cầu người dùng phải kích hoạt hình thức thanh toán mới cho quét địa điểm bằng Place API, bạn cần có thể Visa để kích hoạt thanh toán trên Google. Sau khi kích hoạt thành công hãy thử lại phần mềm Local Marketing để quét địa điểm trên Google Maps

Tác giả: quanly | Lúc: 31/10/18 11:36 | Lần sửa cuối: 31/10/18 11:36

Hướng dẫn tạo Project để gửi email bằng phần mềm Bulk Share Google Drive

Hướng dẫn tạo project trên Google Console, kích hoạt API Drive, tạo Client ID và tải file JSON về nhập vào phần mềm Bulk Share Google Drive để gửi email.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/18 11:24 | Lần sửa cuối: 29/03/18 11:24

Hướng dẫn khắc phục báo đỏ khi gửi email bằng Gmail Marketing

Nguyên nhân và cách khắc phục báo đỏ: Be careful with this message. It contains content that's typically used to steal personal information. (Hãy cẩn thận với thư này, nội dung này có thể lấy cắp nội thông tin cá nhân).

Tác giả: quanly | Lúc: 18/12/17 10:24 | Lần sửa cuối: 18/12/17 10:24

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh cho Google Console hiện tiếng Pháp

Thay đổi ngôn ngữ cho Google Console.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/17 11:19 | Lần sửa cuối: 08/12/17 11:19

Hướng dẫn tạo Google Places API Key để quét địa điểm

Hướng dẫn chi tiết các tạo Google Places API key để quét địa điểm trên Google Maps với phần mềm Local Marketing iClick. Bạn có thể khai báo nhiều key khác nhau để tăng dung lượng quét trong ngày.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/04/17 23:29 | Lần sửa cuối: 25/04/17 23:29

Hướng dẫn tạo Project lấy file xác thực JSON để chạy phần mềm Gmail Marketing iClick

Để chạy gửi email marketing bằng gmail thông qua phần mềm Gmail Marketing iClick bạn cần xin quyền Gmail cho phép gởi email vì vậy cần khai báo file xác thực client ID dưới dạng JSON. Bài viết này hướng dẫn bạn tạo ra file đó và nhập vào phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/02/17 17:31 | Lần sửa cuối: 20/02/17 17:31

Tạo project trên Google Console, đăng ký sử dụng Google API, tạo xác nhận credential và download file client_id.json

Hướng dẫn chi tiết các bước để tham gia Google Console, xác thực, token, secret id, ... xác thực google account trong phần mềm bulk share google drive...

Tác giả: quanly | Lúc: 28/12/16 17:08 | Lần sửa cuối: 28/12/16 17:08