Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: google+

Google Plus sẽ ngưng hoạt động trong tháng 4 năm 2019

Google tuyên bố sẽ khai tử Google Plus vào tháng 4 năm 2019. Bạn nên ngừng phát triển Google+, iClick cũng sẽ gỡ bỏ các tính năng liên quan tới Google+ trong thời gian tới.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/12/18 02:07 | Lần sửa cuối: 11/12/18 02:07