Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gửi email chăm sóc khách hàng

Phần mềm gửi email marketing qua Freshdesk

Phần mềm gửi email Freshdesk không giới hạn số lượng, tỉ lệ vào inbox cao, gửi nhanh, phần mềm hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ của email marketing cần thiết. Phần mềm đơn giản, dễ dàng sử dụng, dữ liệu cá nhân an toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 15:23 | Lần sửa cuối: 19/07/17 15:23

Freshdesk là gì?

Freshdesk.com là hệ thống cung cấp dịch vụ khách hàng đám mây. Giúp các doanh nghiệp quản lý tốt nhân viên và hỗ trợ tốt khách hàng của mình. Có thể sử dụng Freshdesk để gửi email marketing chăm sóc khách hàng với các công cụ của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/07/17 17:23 | Lần sửa cuối: 14/07/17 17:23