Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: gửi email iclick

Freshdesk là gì?

Freshdesk.com là hệ thống cung cấp dịch vụ khách hàng đám mây. Giúp các doanh nghiệp quản lý tốt nhân viên và hỗ trợ tốt khách hàng của mình. Có thể sử dụng Freshdesk để gửi email marketing chăm sóc khách hàng với các công cụ của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/07/17 17:23 | Lần sửa cuối: 14/07/17 17:23