Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: gửi email inbox 100%

Freshdesk là gì?

Freshdesk.com là hệ thống cung cấp dịch vụ khách hàng đám mây. Giúp các doanh nghiệp quản lý tốt nhân viên và hỗ trợ tốt khách hàng của mình. Có thể sử dụng Freshdesk để gửi email marketing chăm sóc khách hàng với các công cụ của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/07/17 17:23 | Lần sửa cuối: 14/07/17 17:23

Hình thức gửi trả phí INBOX cao với Email Marketing iClick

Dịch vụ gửi email tỉ lệ inbox cao, hỗ trợ lọc email chết, tư vấn soạn nội dung tránh SPAM, gửi nhanh, gửi nhiều, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 27/06/17 16:13 | Lần sửa cuối: 27/06/17 16:13

Bulk Share Google Drive gửi email bị chặn vì vậy tạm ngưng để nghiên cứu thêm

Google có đợt cập nhật, nhưng thay đổi về chính sách lọc email SPAM đã chặn Bulk Share Google Drive iClick gởi email. Vì vậy iClick quyết định tạm ngưng cung cấp và hỗ trợ sản phẩm này để nghiên cứu. Mong thành viên thông cảm.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/02/17 10:29 | Lần sửa cuối: 10/02/17 10:29

Lỗi kết nối xác thực Gmail với Google Drive trong phần mềm Bulk Share Google Drive: Unauthorized_client

Nguyên nhân, sửa lỗi kết nối xác thực Gmail với Google Drive trong phần mềm Bulk Share Google Drive: Unauthorized_client.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/17 23:49 | Lần sửa cuối: 06/02/17 23:49

Gặp lỗi trong quá trình kết nối Google Drive bằng phần mềm Bulk Share iClick

Gặp lỗi Get infomation Google Account Error invalid_grant Uri... khi kết nối Gmail với Google Drive để bulk share bằng phần mềm iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/17 21:02 | Lần sửa cuối: 06/02/17 21:02