Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: gửi email marketing hiệu quả

Làm sao gửi 5000 email mỗi ngày bằng phần mềm Gmail Marketing?

Hướng dẫn cách soạn thảo nội dung, cài đặt các thông số để phần mềm gửi email Gmail Marketing iClick có thể gửi hàng ngàn email mỗi ngày, gửi ổn định trong thời gian dài.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/02/17 23:45 | Lần sửa cuối: 28/02/17 23:45